Povídky, básně, články o psaní, recenze na filmy a knihy - značka: zevnitř větší!

Já vs. filmová věda na MUNI - 1:0

8. března 2014 v 19:38 | Vendula Kreplová |  Z mého života
Nedávno jsem úspěšně zakončila studium prvního semestru oboru Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (dále Filmová věda) na Masarykově univerzitě. Delší dobu jsem zvažovala, jestli se mám o této skutečnosti zmínit na blogu a popřípadě v jaké podobě. Nakonec mě v úmyslu napsat článek utvrdily dvě věci. Jednak to byla skutečnost, že když jsem se na tento obor před rokem hlásila, hledala na internetu informace a osobní zkušenosti studentů a víceméně nic nenacházela, tenkrát bych podobný článek sama ocenila. A zadruhé můžete za to, že čtete tyto řádky poděkovat Boudicce, která mě při skvělém osobním setkání (s tím nejlepším banánovým sahlepem, který jsem kdy ochutnala!) povzbudila, ať o svém studiu napíši. Tak se pohodlně usaďte a můžete se dát do čtení, které bude poměrně dlouhé. :-) Článek jsem pro větší přehlednost rozdělila do několika částí.

Jak vypadají přijímací zkoušky?

Ještě než začnete studovat, musíte samozřejmě složit přijímací zkoušky. Ty se v případě filmové vědy skládají ze dvou částí - TSP (testy studijních předpokladů) a oborového testu. TSP se píší na začátku května a informace o nich si můžete najít na stránkách univerzity (konkrétně tady), takže je sem vypisovat nebudu.

Co se týče oborového testu, ten obsahuje otázky a úlohy v celkové hodnotě 100 bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 50 bodů. Bližší informace jsou k přečtení na stránkách filozofické fakulty.

V případě zájmu se můžete zúčastnit přípravného kurzu k přijímacím zkouškám, který univerzita nabízí. Kurz se koná na jaře, stojí něco přes tisícovku (1500,-KČ, mám ten dojem) a má podobu tří vícehodinových lekcí, které se zaměřují na dějiny československého/českého filmu, dějiny světové kinematografii a teorii filmu. Plus lekci zaměřenou na detaily ohledně přijímacích zkoušek a samotného studia.

Kurz jsem vloni absolvovala a hodnotím ho jako poměrně prospěšný. Samostudium sice nenahradí, ale může vám pomoct si ujasnit, co se vlastně máte učit a na co se zaměřit. Navíc si můžete omrknout zájemce o stejný obor, abyste věděli, s kým budete později třeba chodit do třídy. A to se vždycky hodí, ne?

Jak vypadá studium prvního semestru?

Úspěšně jste složili zkoušky, zapsali si předměty v informačním systému (což by pomalu vydalo na samostatný článek, ale troufám si říct, že jsem se zorientovala docela slušně, tak snad byste neměli problém i vy), a nyní se plni očekávání/obav vydáváte do školy. Na co se můžete těšit?

To nelze přesně říct, protože na filmové vědě platí takové pravidlo, že se povinné předměty vyučují jednou za tři roky. Samozřejmě ne všechny, některé se vyučují každý rok - to jsou ty, které bezpodmínečně musíte absolvovat v prvním ročníku - a jsou tu i takové předměty, které se vypisují v průběhu tří let bakalářského studia dvakrát.

Co se týče povinně volitelných předmětů, můžete si dle vůle zapsat cokoliv ze široké nabídky předmětů vedených českými vyučujícími i zahraničními hosty. V případě volitelných kreditů je pak výběr už zcela na vás, i když osobně doporučuji se držet předmětů, které se tematicky nějakým způsobem dotýkají filmové vědy. Ale pokud vás zajímá něco úplně jiného (např. biologie), můžete si klidně zapsat i ji. Žádná omezení nejsou.

Vlastně jedno omezení se najde. Abyste postoupili do dalšího semestru, musíte získat minimálně 20 kreditů. Prvákům se doporučuje zapsat něco okolo třicítky kreditů, abyste měli dostatečnou rezervu i v případě, že nezvládnete některý předmět. Já jsem si zapsala předměty přesně za 30 kreditů.

Jak vypadá skladba předmětů?

U povinných je to jasné, u povinně volitelných a volitelných záleží čistě na vašem výběru. Protože logicky nemůžu hodnotit předměty, které jsem neměla, napíši něco málo o těch, které jsem absolvovala. Povídání o předmětech rozdělím na tři části: povinné předměty (áčkové), povinně volitelné (béčkové) a volitelné (céčkové).

Povinné předměty (áčkové)
Úvod do studia filmu
Předmět, ve kterém se postupně seznamujete s odvětvími vytvářející filmovou teorii. Probírá se například kamera, střih, zvuk, vyprávění a samozřejmě filmová forma jako celek. V průběhu semestru se píší celkem čtyři průběžné testy, z nichž musíte získat minimálně 50% všech bodů, abyste byli připuštěni k závěrečnému testu. Závěrečný test v podstatě shrnuje vše, co jste se učili na průběžné testy, takže pokud jste je úspěšně napsali, měli byste zvládnout i ten závěrečný - i když je toho v něm víc a je zákonitě těžší. Ale i když se vám předmět nevydaří, nic na něj v příštím semestru nenavazuje, takže vás kvůli jeho neukončení nevyhodí (alespoň ne hned).

Proseminář A
Vražedný předmět s vcelku nenápadným názvem - tak se dá nejlépe charakterizovat Proseminář A. Proč vražedný? Z náhodně pronesené zmínky jsem se dozvěděla, že právě na něm údajně ztroskotalo nejvíce mých spolužáků. Konkrétněji řečeno ztroskotali na závěrečné analýze filmu, který si vyberete ze šestice nabízených snímků stylem "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Já jsem tak například analyzovala starý černobílý československý film Ze soboty na neděli (1931). Analýz si v průběhu studia tohoto předmětu užijete hodně. Jsou vám zadávány analýzy, v nichž vždy analyzujete předem daný film z jiného hlediska (vyprávění, kamera, střih atd.). Rovněž pravidelně odevzdáváte resumé analýz známé filmové teoretičky Kristin Thompsonové, které dostáváte k přečtení v anglickém jazyce. Proseminář A je úzce propojen s Úvodem do studia filmu, neboť na sebe navazují tematicky, a tak se vyučují v jednom (převelice dlouhém, nutno podotknout) bloku.

Bakalářský proseminář I
Předmět s podobně neurčitým názvem jako v předchozím případě se ukázal týkat základů práce s odbornou literaturou a prameny a obeznámení se zásadami psaní odborné práce, což bychom v budoucnu měli využít právě při psaní bakalářky. Výstupem z tohoto předmětu byla kromě testu především seminární práce. Já jsem si za její téma vybrala letní kino, které existovalo v mém bydlišti.

Při učení se na test jsem natrefila na spoustu zajímavých perliček z historie brněnských kinosálů a provozovatelů kin. Nejvíce mi ale stejně utkvěl v paměti jistý pan Alois Král, kterému se přezdívalo "nemravný fotograf". Proč? Protože napřed fotil pornografii, poté ji promítal, kvůli tomu přišel o licenci k promítání a nakonec skončil v ústavu pro duševně choré. Jak vidíte, o zajímavé osudy v dějinách není nouze, a ani pro ně nemusíme chodit příliš daleko. :-)

Dějiny české kinematografie: dokumentární film
Předmět se vyučoval prostřednictvím velmi dlouhého bloku, který spojoval přednášku a promítání. Účast nebyla povinná, takže jsem na něm byla všehovšudy asi 4x, protože mě děsila představa, že bych ve škole měla v pondělí bývat až skoro do devíti. Předmět se zakončoval psaným testem, kterého jsem se předem obávala jako čert kříže... aby nakonec dopadl lépe, než jsem očekávala. Díky tomuto kurzu jsem zhlédla tolik krátkometrážních dokumentárních filmů jako nikdy předtím (měli jsme mít nakoukané portfolio minimálně 25 filmů).

To bychom měli povinné předměty, které mi celkově vynesly 16 kreditů. Nyní se přesuneme k povinně volitelným předmětům.

Povinně volitelné předměty (béčkové)
V případě výběru povinně volitelných (též béčkových) předmětů jsem měla jasno. Nechci žádný, který by byl zakončen zkouškou! Alespoň ne v prvním semestru, dokud jsem na škole úplný nováček. To se mi povedlo realizovat, ale zábavy jsem si díky nim ve zkouškovém období užila i tak dost.

Seminář filmové kritiky
Předmět, který hodnotím jako nejzábavnější. Jeho podstata spočívala v psaní recenzí na filmy, které se aktuálně promítaly v kinech. Ke splnění předmětu jsme museli napsat minimálně devět recenzí. Já jich nakonec napsala devět... ano, malinko jsem nestíhala. Nejvíce jsem pyšná pravděpodobně na svou recenzi filmu Rozkoš. Výuka probíhala výhradně online, ve škole jsme se sešli jen párkrát, ale pokaždé to bylo velice zajímavé setkání, při němž se rozebíraly jednotlivé recenze a diskutovalo se o nich.

Typologie filmové tvorby
Můj druhý nejoblíbenější povinně volitelný předmět. Vzhledem k tomu, že jsem měla všehovšudy tři, to není žádné terno... ale pro dobro věci předstírejme opak. Jediným problémem bylo, že jsem při něm čas od času usínala. Ne že by byl nudný, ale vyučoval se v úterý odpoledne, kdy jsem měla na ráno a musela vstávat v pět hodin, abych následně celý den až do sedmi večer strávila ve škole. Když se za podobných podmínek v kinosále setmělo, ubránit se spánku se mi párkrát nepovedlo. Ale doposud jsem se nezmínila o náplni předmětu. Bylo jím sledování filmů Ingmara Bergmana, o kterých nám následně zasvěceně povídal náš vyučující. Na závěr jsme měli napsat třístránkovou esej o některém z filmů, které jsme v průběhu semestru viděli. Já si vybrala méně známý Bergmanův snímek Letní sen (1951), který jsme v předmětu zhlédli jako úplně první (a z mé strany to byla láska na první pohled - tak to dopadá, když se ztotožníte s hlavní hrdinkou víc, než by vám bylo milé).

Scenáristická praxe a analýza scénáře
Do třetice všeho dobrého. V tomto předmětu, jak již název napovídá, jsme se zabývali scenáristikou a všemi jejími taji a spletitostmi. Trochu mě mrzí, že kurz nebyl více interaktivní, ale čert to vem, i tak jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí. Zakončení mělo podobu analýzy literárního nebo technického scénáře filmu Bylo to v máji (1950). Já si vybrala k analýze literární scénář. Celkově mi povinně volitelné předměty vynesly 11 kreditů.

Volitelné předměty

Kurz správného psaní pro nebohemisty
Můj jediný volitelný předmět, který jsem si zapsala na doporučení Temnářky. Samotná univerzita ho ale doporučuje všem studentům kvůli poklesu úrovně jejich písemného projevu. :-) V předmětu se postupně probírají různé problémové oblasti českého jazyka (např. velká písmena, i/y, čárky v jednoduchých větách i souvětí, atd.). Předmět je zakončen testem, který obsahuje diktát a část s doplňovacími cvičeními.

Co se týče užitečnosti předmětu, jistě dokáže pomoct, ale také pořádně zamotat hlavu. Momentálně mám ze všech těch zvláštností v českém jazyce pořádně zamotanou hlavu, takže bych se příliš nedivila, kdyby se na mě absolvování tohoto předmětu podepsalo spíše negativně. Přesto ho mohu doporučit.

Výše popsané předměty jsem všechny zvládla na první pokus a získala za ně 30 kreditů. Zkouškové se se mnou táhlo až do začátku února, ale kdybych si pospíšila, mohla jsem mít hotovo již v lednu. Záleží tedy na vás, jak si zkoušky rozvrhnete.

Předměty jsem popsala a nyní přejdu k poslední a nejdůležitější části tohoto článku. Je jí otázka...

Co čekat, když se rozhodnete studovat filmovou vědu?

Prakticky cokoliv. Jednoduše buďte připraveni na vše. Je to boj, přátelé. A jde v něm o život.

Dobře, to trochu dramatizuji (a nebo ne?). :-) Každopádně se nedá upřít, že tento obor od svých studentů vyžaduje mnohé předpoklady. Například:

Musíte umět anglicky
Čím více, tím lépe. Připravte se, že jestli půjdete studovat tento obor, čeká vás čtení desítek stran v angličtině. Prosté čtení ale nestačí, v nejednom případě musíte udělat shrnutí textu nebo odpovídat na otázky, které se ho týkají. To bez toho, aniž byste mu rozuměli, prostě a jednoduše nepůjde. Troufám si říct, že umím anglicky dobře, ale přesto se občas se zadanými texty potýkám. Alespoň v případě, že obsahují odborné výrazy, které neznám. Angličtina se mimochodem objevuje již v oborovém testu, kde můžete získat až dvacet bodů za překlad anglického textu.

Musíte se smířit s tím, že se budete leckdy dívat na filmy, které vás neoslovují/nudí/znechucují
Jestli však budete mít štěstí, časem zjistíte, že i na filmech, které vám osobně nic neříkají a nejspíš byste si je v životě dobrovolně nepustili, se dá objevit ledacos zajímavého. Takto například dodnes vzpomínám na korejský film Oldboy (2003), při jehož sledování jsem dosti trpěla, ale který přesto musím obdivovat za jeho propracovanost.

Musíte se smířit s tím, že na vaše milované filmy/seriály vám nezbude čas
Tento bod souvisí s tím předchozím. Kvůli velkému množství filmů, na které se musíte podívat, se již nedostane na ty, na něž byste se dívat chtěli. Má to však i své pozitivum. Když budete trpěliví a vydržíte to, dočkáte se jich, až škola skončí a času bude hned víc. Tudíž se aspoň máte na co těšit.

Musíte umět psát a vyjadřovat se
Vzhledem k tomu, že se od vás očekává pravidelné psaní analýz, tvorba seminární práce, esejí atd., bez psaní se neobejdete. Schopnost dokázat zformulovat své myšlenky a dát jim patřičnou podobu je nezbytná. Čím lépe to dokážete, tím menší je pravděpodobnost, že si samým zoufalstvím budete nad zadaným úkolem rvát vlasy a blikající kurzor ve Wordu na vás bude výsměšně poblikávat z nepopsané stránky.

Musíte umět myslet
Nejdůležitější bod, a proto ho zmiňuji jako poslední. Filmová věda se nenazývá vědou jenom z rozmaru těch, kdo tento obor zakládali. Ačkoliv z hlediska počtu informací, které se musíte naučit zpaměti, není tento obor ani zdaleka tak náročný jako jiné (třeba medicína), rozhodně to neznamená, že by byl jednoduchý. A už vůbec to neznamená, že by ho dokázal vystudovat každý tydýt. Spíše než vtloukání definic do hlavy - i když na to také dojde - se od vás očekává, že budete schopni a ochotni přemýšlet, dokážete dojít k závěrům, dokážete vytvořit hypotézy, dokážete je zpracovat tak, aby byly srozumitelné a dokážete interpretovat smysl textů vašich služebně starších kolegů.

Pokud toto všechno zvládnete, máte šanci se úspěšně dostat minimálně skrz první semestr. O druhém vám třeba napíši, až ho budu mít (doufám, že úspěšně) za sebou. Děkuji vám, pokud jste tento velice dlouhý článek dočetli až do konce a na závěr bych vás chtěla vyzvat, abyste se mě v případě zájmu na cokoliv zeptali. Rovněž by mě zajímalo, jestli je mezi vámi někdo, kdo o studiu uvažuje a můj článek mu pomohl se rozhodnout tím či oním směrem... protože mimo jiné z tohoto důvodu jsem ho psala. :-)

P.S. název článku berte s rezervou. Pochopitelně se nejedná o žádný souboj... ale kdyby ano, vedla bych o jeden bod! :-D

Edit (prosinec 2014): Vzhledem k měnící se skladbě předmětů (to se týká hlavně těch, které se vyučují každý rok) se může stát, že informace uvedené v tomto článku již nejsou aktuální, díky za pochopení.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Čivava | Web | 8. března 2014 v 19:48 | Reagovat

Velmi přínosný článek. Chtěl bych se zeptat, jak obtížné jsou testy TSP? Jsem druhým rokem na gymplu a do třeťáku si musím vybrat určité volitelné předměty (zaměření), a proto si začínám dělat přehled VŠ. Chtěl bych studovat Fakultu informatiky MUNI a předpokládám, že TSP jsou všude stejné.

2 Lyra | 8. března 2014 v 19:54 | Reagovat

[1]:Na to se těžko odpovídá, protože každý TSP zvládá jinak a každému připadá náročnější jiný oddíl testu. Někdo zvládá lépe matematickou část, jiný jazykovou.

Proto je nejlepší si testy vyzkoušet. Na stránkách najdeš více starých verzí, a obsahují i interaktivní test, který má zadaný stejný časový limit jako na skutečné zkoušce.  Tak snadno zjistíš, co ti jde a kde jsou naopak tvé případné slabé stránky, na jejichž procvičování by ses měl při přípravě na zkoušku zaměřit.

Existují tuším i nějaké přípravné kurzy, ale sama jsem žádný neabsolvovala, takže zde nemohu soudit.

Každopádně doufám, že jsem pomohla, a držím palce, abys v budoucnu úspěšně zvládl přijímací zkoušky! :-)

3 christiiinka | Web | 8. března 2014 v 19:58 | Reagovat

Teda, studuješ doopravdy zajímavý obor :D. Navazuje na to i magisterské pokračování ?

4 Bloud. Well Bloud. | E-mail | Web | 8. března 2014 v 20:04 | Reagovat

Kolik vás je v ročníku a jaký je po ukončení studia profesní uplatnění?:)

5 Kavka | Web | 8. března 2014 v 20:09 | Reagovat

[1]: TSP sú naozaj pre každú fakultu MUNI rovnaké, a ide o všeobecné preskúšanie vedomostí zo všetkých možných smerov. ja na FI študujem a TSP neboli zrovna najväčší problém :) mne osobne sa zdalo dokonca že robiť TSP je lepšia varianta ako robiť odborné testy z matematiky či informatiky na hocijakú inú školu. ale určite by som to nepodceňovala, najlepšie bude fakt prejsť si čo najviac testov z minulých rokov, a potom sa naostro hlavne nevystresovať :) pamätám si že keď prijímali môj ročník tak bola percentilová hranica 50, čiže vôbec nie hrozné číslo, roky predtým to bývalo niečo vyše 70... mimochodom pokiaľ chceš ísť na FI, na sto percent zaraď matematiku, lebo tá mi tu príde asi najhoršia.

6 Miloš | Web | 8. března 2014 v 21:23 | Reagovat

[4]: Bloude, svou otázkou jsi mě předběhla, na tu druhou polovinu jsem se chtěl také zeptat.
Zeptám se proto jinak: Lyro, co ty sama si od absolvování takového oboru slibuješ a co bys pak chtěla dělat?

Nechci to porovnávat, ale vím, že některé celebrity studují (studovaly) kulturologii, kde si uplatnění už vůbec nedovedu představit, protože ani netuším, co to obnáší.

7 Terka | E-mail | Web | 8. března 2014 v 21:26 | Reagovat

O filmové vědě jsem nikdy nepřemýšlela, ale přihlášku jsem si dala na filologii, filozofii a také samozřejmě na žurnalistiku u které se docela bojím přijímaček,.. a pak jsem si dala ekonomii, aby to alespoň trochu korespondovalo s mým středoškolským oborem, ale je to ta nejkrajnější možnost,.. ale tvůj obor je určitě zajímavý, ale těžko říct, jestli by bavil zrovna mě,.. nicméně, jestli se nedostanu tento rok, zkusím to ten další, kdy už budu mít po maturitě :-)

Chtěla jsem se zeptat, ale ohledně přijímaček, protože jestli se nepletu, tak jsou na většině fakult Masarykovy univerzity první víkend v květnu a nějak si nejsem jistá, jestli se výsledky z TSP dostanou na všechny ty, které jsem se přihlásila, když půjdu na přijmáčky jen na jednu, třeba na tu filozofickou, tak jestli by se to dostalo na tu ekonomickou,.. a teď nevím, jestli pochopíš, na co se tě ptám, protože já sama to chápu minimálně,..

8 Odetta | E-mail | Web | 8. března 2014 v 21:50 | Reagovat

Nejlepší jsou informace přímo z první ruky :-) Ještě mám rok čas, ale o jednom oboru na fildě vážně uvažuju :-) není to tak hrozná fakulta, že ne? :-D

9 Lyra | 9. března 2014 v 8:12 | Reagovat

[3]:Ano, navazuje. :-)

[4]:Začínalo nás tuším něco okolo šedesátky, po prvním semestru je nás o třetinu méně.
Co se týče profesního uplatnění, absolventi se nejčastěji zaměřují na vědeckou a pedagogickou praxi,práci v médiích, kulturní management nebo dramaturgickou praxi. Záběr je to poměrně široký, ale samozřejmě záleží na každém studentovi, jak je šikovný a kam až se dokáže dostat. Tak to ale máš v každém oboru. :-)

[6]:Co si od něj slibuji? To by bylo na dlouhé povídání. Ve zkratce řeknu, že si od něj slibuji to, že jednak: a) budu mít možnost studovat něco, co mě doopravdy zajímá (což se mi již splnilo), a za b) v budoucnu mi to pomůže najít práci, která by mi byla něčím blízká. Samozřejmě jak jsem napsala Bloudovi, nikdy není zaručeno, že se studentovi podaří získat práce v oboru nebo ne, to záleží čistě na jeho schopnostech, snaze a samozřejmě i štěstí. Já jsem však velmi cílevědomá a mám v plánu si postupně získávat pracovní zkušenosti, takže jsem přesvědčená, že dřív nebo později dostanu, co chci.

S kulturologií bych filmovou vědu nesrovnávala. Také si nejsem jistá, co přesně je její studijní náplní, takže jsem rychle přelétla očima článek na Wikipedii a přijde mi, že je tento obor zaměřen hodně abstraktním směrem. Filmová věda je oproti tomu již vyprofilovaná, takže možnost případného uplatnění se ihned jeví v reálnějších konturách.

[7]:O žurnalistice jsem též uvažovala, ale pak jsem se rozhodla jinak. Vím ale, že přijímačky opravdu nejsou jednoduché, takže ti budu držet palce. :-) Na jaký studijní program filologie se hlásíš?

Těžko říct, jestli by tě filmová věda bavila. Mně osobně přijde, že v rámci MUNI pro mě neexistuje lepší obor a jsem opravdu ráda, že ho studuji. Na druhou stranu mě vždycky bavilo se rýpat ve filmu a pitvat ho kolikrát i do nejmenších detailů. Jinak by asi ani nevznikl tento blog. :-)

Nejsem si jistá, jestli ti správně rozumím. Pokud se ptáš na to, jestli se výsledky TSP počítají pro všechny přihlášky, tak ano - test TSP se píše jenom jeden. Nevím ale, jestli je tohle informace, kterou jsi chtěla vědět. Pokud ne, zeptej se znovu... a nebo ještě lépe, dej mi na sebe nějaký kontakt a můžeme se o tom někdy pobavit, pokud budeš chtít. Ráda pomohu. :-)

[8]:Nikdy jsem na žádné jiné fakultě nestudovala, takže to nemohu objektivně posoudit, ale osobně se mi tam líbí. :-) Samozřejmě záleží na tom, co člověk studuje a jak moc ho to zajímá. Mně se na FF líbí hlavně to, že se k nám vyučující nechovají jako k malým dětem a jednají s námi jako s dospělými. Nevím avšak, jestli je to tak na všech oborech nebo jsem jen měla štěstí na vyučující a příjemné prostředí na katedře. :-)

O jakém oboru uvažuješ, jestli se mohu zeptat?

10 Čivava | Web | 9. března 2014 v 9:33 | Reagovat

[2]: Děkuji :)

[5]: A jak moc je pro tebe matematika obtížná (já vím, že je to hodně relativní)?

11 Boudicca | Web | 9. března 2014 v 15:31 | Reagovat

Zajímavé čtení i pro ty, které film míjí. Je fajn počíst si, jak to funguje jinde :-) Článek určitě ocení hlavně budoucí uchazeči - co já bych dala loni za informace od kohokoliv, kdo můj obor studuje...  No nenašla jsem samozřejmě nic :D

12 Lyra | 10. března 2014 v 15:58 | Reagovat

[11]:To jsem ráda, doufala jsem, že tento článek bude bavit i ty, kteří film nestudují. I když je pravda, že jsem mířila hlavně na potenciální budoucí studenty tohoto oboru. No, a samozřejmě jsem ho psala také pro sebe jako shrnutí mého prvního semestru. :-)

13 Turmë | Web | 26. března 2014 v 20:39 | Reagovat

Bože, teď si po kilech sypu popel na hlavu za to, že jsem si tady tohohle článku nevšimla dřív :). Skvěle napsaný a moc přínosný pohled do zákulisí oboru. Jelikož mě vyplňování přihlášek na vysokou čeká už příští rok, jsem ti velmi vděčná za toto rozšíření obzorů. Kéž, bych si s tebou mohla promluvit osobně – měla bych tolik dotěrných dotazů :D. O filmové vědě jsem uvažovala přinejmenším jako o jedné z možností. Ale studuju na „všeobecném gymnázium“, a tak se oborového testu bojím jako čert kříže. Obzvlášť když se ho snažím cvičně doplnit a zvládnu to sotva z poloviny :D. Máš nějakou vlastní doporučenou četbu?

Jo a slohovku jsem nakonec zesmolila, díky za optání :).

14 Lyra | 27. března 2014 v 8:34 | Reagovat

[13]:Nemáš vůbec zač, jsem ráda, že tento článek někomu prospěl. :-) Znamená to, že uvažuješ o studiu v Brně?

Třeba si někdy promluvíme osobně, až budeš mít cestu na Moravu nebo já do Prahy (žiješ v Praze, že ano?). :-)

Každopádně, abych uklidnila tvé obavy, oborového testu se bát nemusíš. Sama jsem studovala na osmiletém gymnáziu, kde se nic o filmu pochopitelně nevyučovalo, a přesto jsem test zvládla. Co se týče doporučené četby, radila bych řídit se seznamem na stránkách univerzity. Určitě ale doporučuji přečíst Dějiny filmu od Kristin Thompsonové a Davida Bordwella a Umění filmu od téže autorů. Jsou to takové dvě ohromné bichle, ale pokud tě tento obor zajímá, budeš u vytržení ze všeho, co se v nich dočteš (to platí především o Dějinách filmu, které jsem četla jako divá, ačkoliv mají, tuším, skoro 900 stránek). Ještě bych doporučila si projít více verzí minulých testů, protože některé otázky se každoročně pravidelně opakují a když se je naučíš, hned máš nějaké ty body k dobru. :-)

15 Turmë | Web | 27. března 2014 v 18:58 | Reagovat

[14]: Z Prahy? Bože chraň. Ne, ne, já su Moravák jak poleno:). Jsem z jednoho malého města ve Zlínském kraji, takže jéj! – máme k sobě blízko. O studiu na Masarykově univerzitě uvažuju dost, asi i víc než o nějaké pražské škole. Hodně mě zaujala fakulta sociálních studií. Mám spíš problém vybrat obor :D.

16 Lyra | 28. března 2014 v 8:12 | Reagovat

[15]:Omlouvám se, nevím, proč jsem si myslela, že jsi z Prahy. Už v tom mám očividně zmatek. :-)

S výběrem oboru jsem taky měla problém. Ale máš na to ještě dost času a kdybys potřebovala vyjádření ostatních, zkus mrknout na tyto stránky http://prijimacky-tsp.cz/ - když položíš správný dotaz, třeba se najde někdo, kdo se s tebou podělí o své zkušenosti ze studia na FSS. :-)

17 Turmë | Web | 31. března 2014 v 19:39 | Reagovat

[16]: Nevadí:). A ty jsi přímo z Brna, nebo si užíváš života na koleji? Já se do Brna dostanu koncem května. Bohužel budu mít na krku Francouze z výměnného pobytu, a tak pochybuju, že budu moct cárat po městě :D. Každopádně ti moc děkuju za všechny tipy:).

18 Lyra | 1. dubna 2014 v 9:07 | Reagovat

[17]:Nejsem přímo z Brna, ale bydlím nedaleko, takže na koleji nezůstávám a místo toho dojíždím.
Škoda, ale kdyby ti to náhodou vyšlo, určitě dej vědět a můžeme se někde setkat. :-)
A samozřejmě není zač, doufám, že jsem aspoň trochu pomohla. :-)

19 Lisi | Web | 15. dubna 2014 v 19:31 | Reagovat

S nadšením jsem si tvůj popis filmové vědy na ff přečetla. Tvůj obor zní rozhodně zajímavě.

20 Lyra | 16. dubna 2014 v 8:33 | Reagovat

[19]: To ráda slyším. :-) Nejedná se o obor, jehož studium by uspokojovalo každého, ale já jsem ráda, že jsem se na něj dostala a neměnila bych.

21 Ciara | 26. dubna 2014 v 20:27 | Reagovat

Ahoj, super článek :) letos jsem si podala přihlášku a strašně ráda bych tenhle obor studovala. Vše ohledně filmu a psaní mě hrozně baví. Zatím to ale vypadá, že se (doufám) dostanu na žurnalistiku a proto se chci zeptat, jestli je filmová věda nějak extrémně časově náročná a jestli bych popřípadě zvládla studovat obojí. Samozřejmě ještě nemám vůbec jisté, že se dostanu, ale pořád uvažuju co by, kdyby... :)

22 Lyra | 27. dubna 2014 v 20:50 | Reagovat

[21]: Děkuji. :-)
Co se týče časové náročnosti, jednooborové studium na tom zase tak špatně není. Povinných předmětů na semestr nebývá mnoho (3-4) a ne všechny mají povinnou účast. Takže je určitě možné tento obor zkombinovat s jiným. Pak se ale zákonitě musí počítat, že toho člověk bude mít víc. :-) V detailech ale nemohu sloužit, protože studuji jednooborově.

23 Ciara | 26. května 2014 v 9:05 | Reagovat

Ahoj, dík za odpověď :)
Chci se ještě zeptat... Je nějaká šance získat starší testy z přijímaček, než jen ty z roku 2012, které slouží jako ukázka na stránkách muni?

24 Lyra | 27. května 2014 v 8:45 | Reagovat

[23]:Ahoj, loni se rozdávaly vzorové testy z minulých let na přípravných kurzech, ale na internetu se mi podařilo najít kromě testů z roku 2012 jen jeden z 2011 (www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/.../test_FAV_11_B.doc). Nevylučuji ovšem, že je jich na internetu více. Chce to hledat. :-)

25 Lyra | 27. května 2014 v 8:47 | Reagovat

[23]:Vidím, že ten odkaz nefunguje - pro to, aby mi test vyjel, jsem zadala do googlu "Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury oborový test" a hned třetí odkaz byl test z roku 2011. Hodně štěstí. :-)

26 Ciara | 27. května 2014 v 16:23 | Reagovat

díky moc :) tak našla jsem už i rok 2009. Doufám totiž, že otázky se snad budou trochu opakovat. Ty testy z toho kurzu už asi nemáš, že? :D jinak moc děkuju za ochotu :)

27 Lyra | 29. května 2014 v 7:41 | Reagovat

[26]:Dneska odpoledne se podívám a ještě ti dám vědět, ale mám takové podezření, že jsem vyhodila, aby mi nezabíraly zbytečně místo. :D Jinak určitý typ otázek se opakuje vážně pravidelně, takže pokud letos radikálně nezmění obsah testu (a proč by to dělali?), měly by se tam objevit znovu. Samozřejmě nemáš zač, držím palce u přijímacích zkoušek. Ty budou teď někdy na začátku června, ne?

28 Ciara | 29. května 2014 v 21:50 | Reagovat

máš pravdu opakují se :) pořád chtějí vědět co to byl československý filmový týdeník, 3 filmové triky apod. :D to už jsem se naučila nazpaměť, film od Bordwella mám taky přečtený, tak snad! :D přímačky mám teď pátého :)

29 Lyra | 30. května 2014 v 8:16 | Reagovat

[28]:V tom případě přeji pátého června hodně štěstí. :-)
Testy jsem nakonec nenašla, je mi líto, ale pokud jsi přečetla celé Dějiny filmu a Umění filmu, udělala sis z nich výpisky a naučila se je, neměla bys mít u přijímaček problém.
Jen ještě mohu doporučit se před přijímačkami podívat na co nejvíc nových českých filmů (z tohoto, popřípadě minulého roku), protože jeden z nich bude určitě v úkolu napsat kritiku na český film. Také je dobré si vyhledat anglické názvy některých teoretických pojmů, protože by se ti to mohlo hodit při překládání textu z angličtiny do češtiny, za který je hodně bodů. :-)

30 Ciara | 25. června 2014 v 8:20 | Reagovat

Ahoj, tak jsem přijata!! :) Díky za tvé rady! Ale mám teď dilema. Jsem přijata na dvouobor na FSS (žurnalistika a sociologie), což vážně chci studovat, ale film mě zase strašně zajímá.
Na FSS mi jde vmáčknout předměty do dvou dnů. Dají se předměty na filmové vědě taky stihnout za tak krátký čas (mám jednoobor)? Chtěla bych totiž hrozně studovat obě školy, ale nejsem si jistá zda to zvládnu. S učením žádný velký problém nemám. A nevíš, jestli bych si mohla nepovinný předmět vzít právě z FSS?   (který bych už studovala na druhém studiu? :D)
Dík moc, že odpovídáš :)

31 Ciara | 25. června 2014 v 8:26 | Reagovat

oprava: místo nepovinný jsem měla na mysli volitelný :)

32 Lyra | 26. června 2014 v 8:46 | Reagovat

[30]:Tak předně gratuluji k přijetí! Snad se ti bude na škole líbit. :-)

Odpověď na tvou otázku zní, že to určitě jde. Minulý semestr jsem takto zvládla nacpat všechny povinné i volitelné předměty do dvou dnů, přičemž na některých povinných ani nebyla povinná účast, takže bych na ně teoreticky nemusela chodit. Takže při menším ústupku z tvé strany, že bys třeba nechodila na nějaké předměty, které by měly účast nepovinnou, nebo na ně nechodila tak často, se to určitě udělat dá. Nejspíš by se s tím pojilo časté přebíhání mezi fakultami, ale to také není problém - vyučující jsou vesměs tolerantní a když se s nimi na začátku domluvíš a informuješ je o tom, že možná nebudeš stíhat hned samotný začátek hodiny, hlavu ti za to neutrhnou.

Nejsem si jistá, jak přesně to funguje, myslím, že si zapíšeš předmět v obou studijních oborech a pak ho absolvuješ jen jednou, pochopitelně dvakrát stejný test nebo stejnou zkoušku dělat nebudeš :-), ale pro jistotu bych se ještě informovala jinde, třeba zde - http://is.muni.cz/prihlaska/diskusni_forum_tsp.pl, nevím, jestli tam přece jenom nebudou nějaké kličky. Jinak kdyby ses někdy chtěla sejít a pokecat o oboru, klidně se můžeme domluvit, o prázdninách bych měla mít dost času. :-) Jsi přímo z Brna nebo dojíždíš?

33 Ciara | 26. června 2014 v 8:56 | Reagovat

Ahoj dík moc za info:)
Klidně bych se ráda sešla. Nejsem přímo z Brna, jsem z Ostravy (takže celkem štreka), ale třeba 10. 7. mám zápis, tak kdybys měla čas :)

34 Lyra | 27. června 2014 v 8:25 | Reagovat

[33]:Nemáš zač, ráda pomohu. :-) 10.7. bych měla mít čas, tak až budeš vědět přesný čas, kdy by se ti to hodilo, dej vědět. Já teď odjíždím na necelé dva týdny pryč a nebudu mít prakticky přístup k internetu, ale před tím 10. se vrátím, takže se stihneme domluvit. :-)

35 Ciara | 27. června 2014 v 8:37 | Reagovat

Dobře, tak před 10. se ti tady ozvu, co a jak :)

36 Lyra | E-mail | Web | 6. července 2014 v 20:42 | Reagovat

[35]:Dobře, budu se těšit. :-)

37 Ciara | 6. července 2014 v 21:59 | Reagovat

Napadlo mě, že bude lepší, když si napíšem na FB, co ty na to? Pokud se máme setkat, tak ať aspoň víme, jak ta druhá vypadá :D

Můj fb:
https://www.facebook.com/gabriela.ostarkova

38 Lyra | 7. července 2014 v 7:46 | Reagovat

[37]:Jo, to je dobrý nápad. Už jsem ti poslala žádost o přidání do přátel. :-)

39 Aki | E-mail | 4. srpna 2014 v 21:18 | Reagovat

Ahojky, teďka budu nastupovat do prvního semestru a mám na tebe prosbu, jestli bys mi mohla poradit :) mám docela problém s registrací jednoho určitého předmětu, a to Bakalářského prosemináře I. Jde o to, že ho nemůžu nikde najít xD našla jsem pouze bakalářský seminář I. Zkoušela jsem si ten předmět vyhledat podle kódu a vyhodilo mi to opět Bakalářský seminář I. Myslíš že je to ono? A jestli ne, mohla bys mi kdyžtak popřípadě poradit, kde ho najdu? Jsem zoufalá xD na studijním mi neporadili, akorát ze mě udělali debila. Vážně bys mi moc pomohla. Třeba bysme se mohly někdy i sejít, kdybys chtěla :) bylo by fajn znát tam někoho, než nastoupím. Navíc mám taky ráda Doktora, Sherlock atd. :)

40 Aki | 4. srpna 2014 v 21:30 | Reagovat

no.. asi bych celkově potřebovala poradit ohledně těch předmětů, jestli mi tačí ty co tam mám nebo tak, sem z toho strašně zmatená :D

41 Lyra | 5. srpna 2014 v 7:36 | Reagovat

[39]:Ahoj, gratuluji k přijetí! Jistě, moc ráda poradím. :-)
Co se týče tvého dotazu, zrovna letos se názvy předmětů měnily, takže uznávám, že v tom může být zmatek, ale kódy zůstávají stejné, takže bych se pro příště orientovala podle nich. Každopádně jsi našla správně - Bakalářský proseminář I. byl opravdu přejmenován na Bakalářský seminář I. a najdeš ho pod kódem FAVBPa12.
Studijní oddělení je kapitola sama pro sebe, já jsem s ním měla sice zatím jenom dobré zkušenosti, ale je pravda, že jsem si tam byla pouze vyzvednout ISIC a potvrzení o studiu a poradit jsem od nich nechtěla, takže asi necítili, že je obtěžuju a byli docela milí. :D Ono je asi lepší se ptát jiných studentů, a jenom v případě oficiálních záležitostí chodit na studijní, myslím, že v takových detailech týkajících se jednotlivých oborů ti tam stejně moc neporadí.
Pokud bys ještě měla pochybnosti o tom, jaký předmět si zaregistrovat, nejlepší je mrknout se na šablonu studia, kterou najdeš v ISu. Nejspíš jsi ji viděla, ale kdyby náhodou... :-)
Sejít bychom se určitě mohly, napiš mi, prosím, na sebe na e-mail lyra-journal@seznam.cz nějaký kontakt, ideálně profil na FB, pokud máš. Nebo kdyby to nám nevyšlo, pořád se uvidíme ve škole, protože budeme mít nějaké povinné předměty společné, tak se ke mně můžeš přihlásit (fotku mám v ISu, jméno v profilu na tomto blogu). ;-) Tak bychom se mohly i snáz pobavit o těch předmětech, než to všechno řešit přes komentáře. :-)

42 Aki | 5. srpna 2014 v 14:30 | Reagovat

Páni, tak to jsem ráda že to konečně vím :) moc ti děkuju, pošlu ti teda na mail můj fb :) ráda bych se s tebou sešla ještě teď o prázdninách, jestli budeš mít čas. chci se tě taky zeptat na tvůj názor na to, co jsem si zapsala, jestli máš s tím třeba nějaké zkušenosti a tak :) fakt moc dík ;-)

43 Lyra M. | E-mail | 6. srpna 2014 v 1:43 | Reagovat

Ahoj Lyro, já jsem taky Lyra :)
Vždycky jsem chtěla studovat nějaký takovýto obor, ale protože jsem se kvůli rodičům musela věnovat poctivým předmětům, dokonce to i s mými přhláškami letos bylo stejné. Dopadlo to ale tal, že jsem se nedostala. A teď mi došel z muni email, že bych se ještě do konce týdne mohla přihlásit na tento obor, který by mě asi vážně bavil... Na druhou stranu je to ale kombinovaná forma... Kdybych se tam dostala, monla bych třeba po roce přejít na prezenční? To kombinované se mi u tohoto oboru tolik nezamlouvá a jsem z toho na rozpacích :( Kdybys byla tak hodná a odpověděla mi přímo emailem... Byla bych ti neskonale vděćná!!!!!

44 Lyra | 6. srpna 2014 v 8:30 | Reagovat

[42]:Nemáš zač a díky za poslání odkazu na FB. Myslím, že bude lepší, když další domluva už bude probíhat tam. :-)

[43]:Posláno, doufám, že jsem pomohla. :-)

45 MoTeelka | Web | 2. listopadu 2014 v 20:16 | Reagovat

Až teď jsem zjistila, že jsme jistou dobu chodily na stejnou školu. Kurz správného psaní pro nebohemisty jsem absolvovala taky, byť jsem bohemista :) A i v mém oboru platí ono "na vaše oblíbené filmy/seriály vám nezbyde čas", akorát s knihami. Držím palce do dalšího studia, mě by film taky lákal, ale myslím, že bych na něj neměla.

46 Lyra | 3. listopadu 2014 v 8:39 | Reagovat

[45]:Vidíš, totéž si já říkám s knihami - že bych na ně neměla, takže obdivuji každého, kdo je schopný bohemistiku studovat. A o to víc je obdivuji potom, co jsem si od kamarádek, které tento obor studovaly/studují, vyslechla vyprávění o staroslovenštině. :)

A kde studuješ teď, pokud se mohu zeptat? (omlouvám se, pokud jsi to psala na blog, ale na podobné věci jsem hlava děravá)

47 Iveta | E-mail | 3. listopadu 2014 v 16:09 | Reagovat

Ahoj, tvůj článěk mě velmi zaujal, protože filmy doslova miluji. Jsem ve třeťáku na střední a už se pomalinku rozmýšlím, kam bych se vydala po maturitě. Chtěla bych se tě zeptat..jaké uplatnění můžu najít po této vysoké? Nebo co bych chtěla dělat právě ty? Děkuju za odpověď !!  :-)

48 MoTeelka | Web | 3. listopadu 2014 v 20:48 | Reagovat

[46]: Je třeba dodat, že to má pak ještě druhou stránku - kolik z těch povinných knih člověk opravdu přečte (nebo kolik filmů zhlédne). Já nejsem v tomhle zrovna ukázkový student, ale prostě v situaci kdy vím, že musím (nebo bych aspoň měla) číst, tak k tomu mám až odpor. Den po státnicích jsem si šla hned napůjčovat hromadu knih :-D A teď jsem se rozhodla si od studia na neurčito odpočinout.

49 Lyra | 7. listopadu 2014 v 21:44 | Reagovat

[47]:Ahoj, to ráda slyším. :) Doufám, že se ti povede najít vhodný obor. Co se týče uplatnění, absolventi se většinou pohybují v médiích, ale šíře jejich profesního záběru je pochopitelně větší. Já sama ještě nemám ucelenou představu, co bych přesně chtěla dělat, stále se hledám. Nejspíš jsem ti moc nepomohla, ale za současného stavu věcí ti lepší odpověď dát nedokážu.

[48]:To je druhá věc. :D Osobně se v tomto ohledu snažím být důsledná, ale občas mi to holt nevyjde a nějaký ten film nestihnu. Každopádně chápu, o čem mluvíš - když se musím podívat na nějaký film, na který bych se jinak nepodívala, občas se k němu dostávám jen špatně. Odpočinek od studia ti za momentálního stavu věcí docela závidím, i když bych jinak nejspíš neměnila. Tak si ho užívej. :D

50 Patrik | E-mail | 12. srpna 2015 v 19:49 | Reagovat

Zdravím. Za 1. děkuji za blog, našel jsem ho již v době, kdy jsem se rozhodoval o podání přihlášky a pomohl. A pomáhá dále, čerstvě se zapsáním předmětů. Mám ale jeden dotaz. Zapsal jsem si Seminář filmové kritiky, ale stále mi to ukazuje, že jej NELZE zapsat. Splněné prerekvizity mám, přednost také a v pořadníku jsem 11. z třiadvaceti uchazečů. Jsem trochu nervózní, jelikož bez tohoto semináře bych měl 26 kreditů, což se mi moc nelíbí, a tak uvažuji o zapsání něčeho jiného z celouniverzitní nabídky. Systém navrhuje vyřešit problém napsáním vyučujícímu. Mám to udělat? Předem děkuji za radu a přeji hezké léto!

51 Lyra | E-mail | Web | 22. srpna 2015 v 10:59 | Reagovat

[50]:Ahoj, omlouvám se, že odpovídám se zpožděním, ale v poslední době lehce nestíhám. Těší mě, že ti můj blog byl nápomocný v rozhodování ohledně podávání přihlášky. Co se týče Semináře filmové kritiky, pokud se nic nezměnilo od doby, kdy jsem ho absolvovala, tak to funguje tak, že na začátku semestru dostanete zadáno napsat jednu zkušební kritiku a podle její kvality vám buď vyučující schválí zapsání se do předmětu nebo ne. Takže se nemusíš stresovat a psát vyučujícímu nejspíš také není třeba. Rovněž přeji hezké léto a hodně úspěchů ve studiu. :-)

52 zvědava | 13. září 2015 v 18:51 | Reagovat

Ahoj. Letos jsem úspěšně zdolala zkoušky a zanedlouho bych měla nastoupit, hodně bojuju se zápisem. Ale ke své hrůze jsem zjistila, že když si zapíšu vše dle blokového rozvrhu, vydá mi to jen na 20 kreditů (na jeden předmět jsem se nevešla). Chápu teda dobře, že je nutné navštěvovat i předměty prezenční? Jsem už trochu zoufalá a nevím, kam se obrátit... Za případnou odpověď díky.

53 Lyra | E-mail | Web | 26. září 2015 v 20:52 | Reagovat

[52]:Ahoj. Předně gratuluji k úspěšnému složení zkoušek. :) V odpověď na tvou otázku - obávám se, že už to tak bude. 20 kreditů je příliš málo, kdybys náhodou byť jen jeden předmět nezvládla, byl by to průšvih. Nejspíš ti opravdu nezbude nic jiného než si zapsat prezenční předměty. Pokud se ovšem nechce jezdit do školy přes týden, doporučuji si vyhledat kurzy, na kterých není povinná účast nebo ještě lépe - internetové online kurzy. Hodně štěstí! A omlouvám se za pozdní odpověď.

54 Ivet | E-mail | 29. října 2015 v 17:40 | Reagovat

Ahoj, mám dotaz ohledně oborového testu. Jak ses na něj připravila? Možnost kurzu pro mě padá, protože Brno mám hodně daleko. Doporučila bys nějaké stránky, nebo knihu? :-) Díky za odpověď. Tenhle obor je můj sen!

55 Lyra | 3. listopadu 2015 v 23:33 | Reagovat

[54]:Ahoj, na stránkách filozofické fakulty se v sekci přijímací řízení píšou požadavky k jednotlivým oborům a tam bys měla najít povinnou četbu k přijímačkám. Za sebe bych určitě doporučila dvě knihy - Dějiny filmu a Umění filmu (obě od dvojice David Bordwell a Kristin Thompsonová) - jde o naprostý základ. Držím palce, aby se ti sen splnil. :)

56 inkognito | 11. listopadu 2015 v 15:01 | Reagovat

ahoj, procitala jsem si odpovedi, co jsi tady psala (mimochodem obdivuju, ze vsem svedomite odpovidas :)) a nejak jsem tady nenasla nic z "lidske stranky".
obor se mi strasne libi, ale rikam si, muzu uspet i kdyz nejsem super cool hipster se sofistikovanym pohledem na vec, ale proste jen fanousek?
a jaka je vlastne u vas skladka lidi, spoluzaci a tak. bavite se spolu? mate nejake spolky nebo neco, jak vyplnit volny cas v ramci skolnich aktivit? :)
nejak to nemuzu nikde na netu najit, protoze nikdo jinej se k filmovy vede v brne na internetu snad jeste nevyjadril tak ochotne a obsirne jako ty :D :)

57 inkognito | 11. listopadu 2015 v 15:01 | Reagovat

*skladba (priserny preklik :D)

58 Lyra | E-mail | Web | 4. prosince 2015 v 9:52 | Reagovat

[56]:Odpovídám, akorát mi to vždycky trochu trvá, za což se omlouvám.
Bohužel tvá otázka není jednoduchá. Fanouškovství je určitě dobrý základ, nemusíš být "hipster", abys mohl jít tento obor studovat. Jen musíš počítat s tím, že kolikrát budeš nucen zabývat filmy, které tě třeba neosloví a u nichž ta míra fanouškovství přestane hrát roli.
Na tvou druhou otázku bohužel nemůžu zodpovědět, protože se se svými spolužáky příliš nebavím. Jednak spousta z nich už skončila studium a taky se s nimi vídám jen málokdy, takže jsem s nimi nenavázala žádné bližší kontakty. Tudíž o společných aktivitách a spolcích nemám přehled.
Snad jsem ti aspoň trochu pomohla. :)

59 Lea | 5. února 2016 v 14:48 | Reagovat

Ahoj, velka vdaka za clanok, je velmi uzitocny. Pred tyzdnom som poslala prihlasku na tento odbor, ale chcela som sa spytat (uistit) ci staci poslat len elektronicku prihlasku..? Pretoze na ostatne skoly co som posielala chceli vzdy aj vytlacit a poslat postou, no tu som to nikde nenasla. Staci teda len zaslat prihlasku elektronicky a cakat, pokym pride pozvanie na oborove testy?
dakujem! :)

60 Lyra | 7. února 2016 v 13:00 | Reagovat

[59]:Ahoj, není zač, těší mě, že je můj článek k užitku. Ano, stačí poslat elektronickou přihlášku. Jediný tištěný dokument, který je potřeba - a to až později - je úředně potvrzená kopie maturitního vysvědčení, která se dokládá na zápisu, ale to v tuto chvíli vůbec nemusíš řešit. Hodně štěstí u přijímacích zkoušek! :-)

61 Lea | 8. února 2016 v 15:36 | Reagovat

Velmi pekne dakujem :) chcela som sa este spytat. Ako je to so slovakmi na danom odbore? su tam nejaky? :D popripade, ak sa skusa, pisu sa testy, je nutne aby som pisala v cestine, alebo mozem aj po slovesnky?
dakujem :)

62 Lyra | E-mail | Web | 8. února 2016 v 22:21 | Reagovat

[61]:Není zač. :-) Slováci na oboru určitě jsou, dokonce je jich tam docela dost (odhadem tak třetina/čtvrtina, řekla bych). Přiznám se, že co se týče testů, tak nevím, tipovala bych to ale spíš na češtinu, přece jenom je MUNI česká škola a mám takový dojem, že i přijímačky jsou v češtině, ale úplně jistá si v tomto bodě nejsem, pardon.

63 Lea | 9. února 2016 v 15:28 | Reagovat

[62]: aj tak dakujem :)

64 George Hardy | E-mail | 28. června 2016 v 16:19 | Reagovat

Dobrý den, přijali mě na tento senzační obor! :-)

65 Lyra | E-mail | Web | 28. června 2016 v 22:02 | Reagovat

[64]:Gratuluji! V tom případě je docela možné, že se tam na podzim potkáme (mě sice přijali na magistra, ale určitě budu chodit i na předměty pro bakaláře). :-)

66 George Hardy | E-mail | 3. července 2016 v 10:42 | Reagovat

Děkuji a také gratuluji k přijetí do magisterského programu. To se určitě uvidíme, zatím nevím na jaký předměty se zapíšu, protože zápis je až za 3 týdny. Mohl bych se tě prosím zeptat kolik vás udělalo bc ? U vás v prvním semestru třetina neudělala zkoušky a zápočty nebo odešli sami ? Nás letos vzali 61.

67 Lyra | E-mail | Web | 14. července 2016 v 11:22 | Reagovat

[66]:Děkuji. :-) Bc. nás na první pokus udělalo osm, někteří opakují na podzim, jiní prodlužují, protože třeba byli na Erasmu nebo to nezvládli v řádném termínu nebo museli opakovat povinné předměty. V prvním semestru nás neodešla třetina, ale spousta lidí neudělala povinný předmět a musela kvůli tomu prodlužovat studium. Jen pro představu - na začátku nás bylo zhruba 72, a jak již zaznělo výš, v prvním možném termínu nás bakaláře udělalo osm.

68 Jméno | 14. července 2016 v 20:59 | Reagovat

Ahoj, prosím mohla bych se zeptat, jak to u vás funguje s Erasmem, případným přerušením studia, či něčeho takového, když se některé Áčkové předmět vyučují jen jednou za tři roky? Protože nějaký zahraniční pobyt určitě plánuji, právě ten Erasmus, nebo přerušení na půl roku a něco na vlastní pěst, tak by mě zajímalo, jestli je pak reálné, že dostuduju nějak v normálním čase, nebo budu muset čekat dva roky, než se ten předmět bude zase vyučovat? :D :D
Díky moc a tak gratuluju k Bc! :)

69 Lyra | E-mail | Web | 19. července 2016 v 17:55 | Reagovat

[68]:Ahoj, úplně stoprocentní tyto informace nejsou, ale co se Erasmu týče, myslím, že není problém se s vyučujícími dohodnout na zvláštním termínu zkoušky a povinné předměty absolvovat, až se člověk vrátí ze zahraničí. Takže je to oficiálně zvládnutelné, i když člověk jede na Erasmus, na druhou stranu jsem viděla, že spousta mých spolužáků kvůli Erasmu prodlužuje, ale to asi záleží na přístupu každého studenta.
U přerušení nevím, to už je přece jenom jiná situace než Erasmus a neznám někoho, kdo by takto postupoval, ale osobně se domnívám, že v tom případě člověk prodlužuje určitě. Ale jistě to nevím, to se chce zeptat povolanějších lidí.
Snad jsem aspoň trochu pomohla. A děkuji. :-)

70 Radim | E-mail | Web | 5. ledna 2017 v 14:05 | Reagovat

Pokud se chcete dozvědět více o TSP tak navštivte můj blog <a href="http://www.kurzynatsp.cz/blog.html/">TSP Blog</a>

71 Romča | E-mail | 26. ledna 2017 v 1:06 | Reagovat

Ahoj, studuju na Mendelově obor zahradní a krajinářska architektura...je to 4lety obor na bc. Já už prodlužuju o rok a to jsem navíc měla půl roku přerušeno...No letos jsem rozhodnutá definitivně skončit fakt mě to nebaví a navíc mi nepovolili opakovat předmět...takže by to znamenalo další 2lete prodloužení..proto hledám náhradu...jiný obor a tento mě jako jediný nadchnul...bohužel letos v listopadu mám 26 takže to znamená si studium hradit...proto hledám víc info...jsem rozhodnutá pro kombinované studium i když bych možná podala přihlášku i na prezenční...nevíš nějaké podrobnější info o kombinovaném studiu?!a vážně se dost na tomto oboru vyhazuje?!protože to bych si už nemohla dovolit...pokud je možnost případné komunikace přes fb tak uvítám...dále se docela děsím TSP jelikož jsem ze střední 6 let...a matika nebyla má silná stránka...ale budu si dělat průběžné testy a přemýšlím o kurzu...neznáš někoho kdo už měl 26 a musí si studium hradit?!kolik stojí jestli se dá rozložit na více splátek no nějaké další info...díky za odpověď na můj nekonečný text

72 Lyra | E-mail | Web | 27. ledna 2017 v 23:09 | Reagovat

[71]:Ahoj, moc ráda bych ti pomohla, bohužel o kombinovaném studiu nic nevím. Zkus se poptat na těchto stránkách - http://prijimacky-tsp.cz/ - v minulosti jsem tam našla užitečné informace. Co se týče vyhazování, není to tak hrozné jako u jiných oborů, ale selekce pochopitelně probíhá - když ovšem přežiješ první semestr, a pak třetí, máš velkou šanci to dotáhnout až do konce. Na FB jsem jako Vendula Kreplová, tak mi v případě dalších dotazů můžeš napsat tam. Bohužel neznám nikoho, kdo by musel za studium platit, všichni mí kamarádi vystudovali včas... opět proto odkazuji na výše zmíněné stránky, když se zeptáš tam, určitě se najde někdo, kdo ti odpoví a podělí se o své zkušenosti. Držím palce!

73 Barbora | E-mail | 7. května 2017 v 11:34 | Reagovat

Ahoj,

mohu se zeptat, jakou odbornou literaturu jste využili k přípravě na oborový test z filmové vědy?:) Co jsem se koukala, tak test je poměrně obtížný a bez přípravy mít aspoň 50 bodů, to si nějak nedovedu představit :-D Díky :-)

74 Lyra | E-mail | Web | 16. května 2017 v 22:24 | Reagovat

[73]:Zdravím, snad neodpovídám příliš pozdě. Využila jsem dvě knihy od Bordwella a Thompsonové: Dějiny filmu a Umění filmu, a myslím, že jako základ to postačí. :-) Plus se podívat na nové české filmy z letošního/minulého roku.

75 Barbora | E-mail | 16. května 2017 v 22:38 | Reagovat

Výborně, děkuji za odpověď. :-) Zbývají mi téměř 3 týdny, tak snad to ještě stíhám. Tak tedy ještě jednou, díky moc :-)

76 Lyra | E-mail | Web | 17. května 2017 v 9:53 | Reagovat

[75]:Není zač, přeji hodně zdaru u přijímacích zkoušek. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama